วันพุธ, มกราคม 27, 2559

ฟัง 'อานนท์ นำภา' 'ปณิธาน วัฒนายากร' 'อังคณา นีละไพจิตร' "AI กับ กิจกรรมทางการเมือง"ใน รายการ 'ฟังความรอบด้าน 26-1-2016'https://www.youtube.com/watch?v=gYQanyYMNUY&index=1&list=PLkxSbtgeRhZbzfAc_fOHNxeriJnJJdmUD

SHTV

Published on Jan 26, 2016