วันอังคาร, มกราคม 19, 2559

การ "ร่วมหอ ลงโลง" ของบรรดาผู้รับใช้รัฐประหาร เราต้องการรุ้ว่า เมื่อระบอบรัฐประหารหมดไปแล้วคนพวกนี้ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง


เป็นคนดี หรือ คนบ้า ใส่หมวกในที่ร่มได้โดยไม่ต้องให้เกียรติสถานที่ ?

การ "ร่วมหอ ลงโลง" ของบรรดาผู้รับใช้รัฐประหาร

...............

ขอตั้งชื่อภาพนี้ว่า "ร่วมหอ ลงโลง"

คือบรรดา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประูาน แสดงความ "มั่นใจ" ต่อผลงานของตน

รัฐธรรมนูญป้องโกง ‘มีชัย’ยันสร้างกลไกสกัดเข้มข้น/ติดดาบ‘ศาลรธน.’ครอบจักรวาล
http://www.thaipost.net/…

New charter ‘will be tough on graft’
http://www.nationmultimedia.com/…/New-charter-will-be-tough…

ดูรายชื่อ
1. มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
2. กีระณา สุมาวงศ์ กรรมการ
3. จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ
4. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ
5. ธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ
6. ฐิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ
7. เธียรชัย ณ นคร กรรมการ
8. นรชิต สิงหเสนี กรรมการ
9. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ กรรมการ
10. ปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการ
11. ประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการ
12. ภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการ
13. ภุมรัตน์ ทักษาดิพงษ์ กรรมการ
14. พลตรี วิระ โรจนวาศ กรรมการ
15. วีระชัย ประภาส กรรมการ
16. สุพจน์ ไข่มุกด์ กรรมการ
17. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
18. อภิชาต สุขัคคานนท์ กรรมการ
19. อุดม รัฐอมฤต กรรมการ
20. อัชพร จารุจินดา กรรมการ
21. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช กรรมการ
http://news.sanook.com/1876686/

ดูสีหน้าคนพวกนี้ ยิ้มแย้ม มีความสุข กับผลงานของตัวเอง ประหนึ่งว่าได้ "สำเร็จความใคร่ (มีอำนาจ)"

บางคนก็อยู่กับการรับใช้เผด็จการมาร่วม 4 ทศวรรษเช่นนาย มีชัย ฤชุพันธุ์

บางคนก็เพิ่งติดใจเมื่อรับใช้เผด็จการ เช่นนาย ภัทระ คําพิทักษ์ ที่ทิ้งเก้าอีกนายกสมาคมนักข่าวมารับใช้เผด็จการ คปค. ในปี 2549

หรือบางคนก็ได้ตำแหน่งที่ ที่ตัวเองรอมานาน เช่น ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
ดู
เปิดใจ! มือร่างรธน.หนุ่มที่สุด"ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์" ผมรอตำแหน่งนี้มา 8 ปี
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1444033836

เราไม่ต้องถามว่า คนพวกนี้มีความชอบธรรมอย่างไร ที่จะเขียนกฎหมายให้คนทั้งประเทศใช้

รวมทั้งถ้าร่างรัฐะรรมนุยฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติโดยประชาชน คนเหล่านี้และคณะรัฐประหารจะรับผิดชอบอย่างไร

เราต้องการรุ้ว่า เมื่อระบอบรัฐประหารหมดไป แล้วคนพวกนี้ต้องรับผิดอย่างไรบ้างและมาตรการเอาผิดกับคนเหล่านี้ในการ "ร่วมหอ ลงโลง" กับรัฐประหารมาริดรอนอำนาจของประชาชน

Thanapol Eawsakul


oooขอแถม

MEN'S HAT ETIQUETTE GUIDELINES

A gentleman should remove his hat as he enters a building, including a restaurant, home, classroom, theater, church. This rule includes baseball caps and casual hats. Hats are to be removed when inside, except for places that are akin to public streets, e.g., lobbies, corridors, and elevators in public buildings. In public buildings, the elevator is considered a public area, and therefore an area where a gentleman may leave his hat on.