วันอังคาร, มกราคม 19, 2559

Single Gateway มาแล้ว ??? ... และแล้วมันก็แปลงโฉม (เปลี่ยนชื่อเรียบร้อย)
ที่มา เพจ
พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway


Single Gateway ??? และแล้วมันก็แปลงโฉม (เปลี่ยนชื่อเรียบร้อย) มาแล้ว.....

( ที่มาของข่าว.....กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)ได้เสนอโครงการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการและของบประมาณพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 15,000 ล้านบาทและงบประมาณพัฒนาเกตเวย์อีก 5,000 ล้านบาท )
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ครม.อนุมัติงบ 2 หมื่นล้าน พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตทั่วไทย วางระบบเป็นศูนย์กลางอาเซียน

updated: 19 ม.ค. 2559 เวลา 17:17:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 15.30 น. ณ ทำเนียบนัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงไอซีทีเสนอ เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน รวมถึงวางระบบเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงโลกดิจิทัล โดยใช้เครือข่ายจากแคทและทีโอทีเป็นหลัก แต่ไม่ได้ปิดโอกาสภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน

พล.ต.สรรเสริญ ชี้แจงว่า งบประมาณจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เฟสแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ครอบลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 40 ของประเทศ ส่วนในเฟสที่สองจะทำต่อเนื่องกัน ในปี 2560 ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง โลกดิจิทัลแห่งอาเซียน โดยในปัจจุบัน มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในอาเซียน โดยเราจะเชื่อมต่อระหว่างตะวันตกและตะวันออกจากสหรัฐฯ ผ่านประเทศไทย ไปฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่นได้ ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้ง 2 ระยะ ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท