วันเสาร์, มกราคม 30, 2559

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ‘มีชัย’
ที่มา ประชาไท
Fri, 2016-01-29

29 ม.ค. 2559 เมื่อวานนี้ เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(โฆษก กรธ.) นำเอกสารสรุปสาระสำคัญร่างแรกรัฐธรรมนูญแสดงต่อสื่อมวลชน รวมจำนวน 35 หน้า ขนาดครึ่งหน้าเอ 4 แต่ยังไม่เผยเนื้อหาภายในให้ทราบ พร้อมแถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 270 มาตรา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำ โดยไม่มีการปรับแก้เนื้อหา เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการแถลงข่าวร่างแรกรัฐธรรมนูญ ในวันพรุ่งนี้(29 ม.ค. 59) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม กรธ. (ห้องประชุมงบประมาณ) จากนั้น จะมีการนำส่งร่างแรกดังกล่าวในลักษณะหนังสือให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล รวมถึงส่วนราชการและพรรคการเมือง ส่วนสื่อมวลชนจะให้ดาวน์โหลดร่างรายมาตราได้

โฆษก กรธ. กล่าวว่าเบื้องต้นร่างยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 270 มาตรา ส่วนเอกสารสรุปประเด็นสำคัญร่างแรกนั้นจะแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลัก 10 ข้อ ที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 กำหนดต้องมีในร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงกรอบ 5 ข้อ ของ คสช. พร้อมระบุว่า กรธ.จะพยายามอธิบาย ทั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นโครงสร้างปกติของรัฐธรรมนูญ อาทิ การกำหนดหลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รวมถึงการบัญญัติหลักการขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รัฐ หรือแนวนโยบายของรัฐ และส่วนที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเมือง อาทิ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ส.ว.มาการเลือกตั้งทางอ้อม กรธ.จะอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงเหตุผลและที่มา

อุดม กล่าวต่อไปว่า จะมีการชี้แจงถึงเรื่องสำคัญของร่างทั้งเรื่องโครงสร้างฝ่ายบริหารที่มีการ เปลี่ยนแปลงว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากประชาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนฯ เรื่ององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญที่ กรธ.เสนอให้มีการทำงานในลักษณะกระฉับกระเฉงว่องไว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีเรื่องกระบวนการการปฏิรูปที่ร่างฉบับนี้มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมกันนี้ จะชี้แจงว่า หากประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ จะมีระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ ส.ส.เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเมื่อใด และในระยะที่ยังไม่มีการเลือกตั้งจะมีองค์กรใดทำหน้าที่ปกติก่อนที่จะมีการ เลือกตั้งอย่างไรบ้าง

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ http://bit.ly/1Snnef0