วันเสาร์, มกราคม 23, 2559

ตลกจัง รธน..ไทย เกิดแล้ว เกิดอีก ยืดเยื้อ ยาวนาน...

Constitution crisis in the Thai Kingdom
วิกฤตรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

เกิดแล้ว ก็เกิดอีก ยืดเยื้อ ยาวนาน กว่าหนึ่งร้อยปี
Constitution crisis in the Thai kingdom since RE.103/1884


1.
เมื่อราชอาณาจักรไทยสยาม เผชิญกับโลกสมัยใหม่
ชนชั้นนำไทย ก็เผชิญกับวิกฤตรัฐธรรมนูญ
เป็นดังนี้มาแต่ รศ.103 (พศ.2427)
ที่เจ้าขุนนางกลุ่มเล็กขอรัฐธรรมนูญ
จาก ร.5 แต่ไม่ได้

2.
เป็นดังนี้มาแต่ รศ.130 (พศ.2454)
ที่นายทหารหนุ่มจะยึดอำนาจ ร.6
แต่ไม่สำเร็จ ถูกจับเป็นกบฎ

3.
เป็นดังนี้มาแต่ รศ.151 (พศ.2475)
ที่ คณะราษฎร ทำสำเร็จ ยึดอำนาจได้จาก ร.7
แต่ถูก คณะรัฐประหาร ของทหารและเจ้า
ยึดกลับ รศ. 166 (พศ.2490)

4.
เป็นดังนี้ สลับไป สลับมา
เดินหน้าหนึ่งก้าว ถอยหลังสอง
ยืดเยื้อยาวนาน
ผ่านปฏิวัติ รัฐประหาร ปฏิรูป ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า
สฤษดิ์-ถนอม พศ.2500/2501/2514

5.
ผ่านวิกฤต/อาชญากรรมรัฐ 14 ถึง 6 ตุลา/ตุลา พศ.2516/2519
ผ่านวิกฤต/อาชญากรรมรัฐ พฤษภา/พฤษภา พศ.2535/2553
จนถึงบัดนี้ ต้องร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20
กลายเป็นชาติที่ฉีกทิ้งร่างใหม่ มากสุด บ่อยสุดของโลก
กลายเป็นคนป่วย ของอาเซียนอุษาคเนย์

6.
คำถาม ที่ต้องการคำตอบ คือ
ใคร ผู้ใด ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรา ต้องย่ำอยู่ตรงนี้
ความผิดพลาด อยู่ที่ชาวบ้าน ประชาชน คนไทย ผู้ด้อยการศึกษา
หรือ

7.
ความผิดพลาด อยู่ที่ชนชั้นนำไทย ผู้ดี คนดี
ชาวกรุง ข้าราชการ เสนา อำมาตย์
ผู้สูงส่ง มีการศึกษา มีปริญญา ประกาศนียบัตรหลายๆ ใบ

The answer my friends.....???
Ck@NoKhonDee


Charnvit Kasetsiri