วันจันทร์, มกราคม 25, 2559

จม อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ถึง 'รองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษา'
ฝากไปถึงรองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษาคนนั้นหน่อย ครั้งนี้อดไม่ได้จริงๆ

การเป็นอาจารย์มหาลัย ไม่ได้มีแค่ "สอนหนังสือ" อย่างเดียว แต่ยังมี "ความเป็นครู" ด้วย ซึ่งในปริบทสังคมไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หมายความว่า นอกจากให้ความรู้แล้ว ยังต้องให้ความ "ยุติธรรม" แก่นักศึกษาด้วย

ยิ่งในตำแหน่งนี้ "รองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษา" ไม่ได้มีหน้าที่แค่ "ประสานงานและสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับนักศึกษา" เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน

ทุกเวลานาทีที่นักศึกษาอยู่กับมหาลัย ไม่ว่าเขาไปที่ไหน ไปทำอะไร เขาก็เป็นความรับผิดชอบของมหาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นความรับผิดชอบของ "รองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษา"

คนที่จะทำหน้าที่อย่างนี้ได้จึงต้องมี "ความรับผิดชอบ" พร้อมที่จะให้ "ความยุติธรรม" และ "ความเมตตา" แก่นักศึกษาทุกคน ในทางส่วนตัว คุณจะมีรสนิยมการเมืองยังไงไม่มีใครยุ่งเกี่ยวด้วย แต่จะต้องไม่เอา "คติทางการเมือง" ของตนมาเกลือกกลั้วกับหน้าที่นี้

ฉะนั้น คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้จึงต้อง "ตาบอดสีเวลามองนักศึกษา" เห็นนักศึกษาทุกคนเป็นความรับผิดชอบของตน ที่ต้องได้รับการดูแลและความเมตตาจากตนเท่าๆ กัน

การปกป้องวิธีการบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ "ชายฉกรรจ์หลายคน ปิดหน้าปิดตา ปิดทะเบียนรถ เข้าลักพาตัวนักศึกษาในความรับผิดชอบของตนในเวลาดึกดื่นหน้าประตูมหาลัย เอาไปเข้าพงหญ้า แล้วถีบ ขู่จะทำร้าย" มาแก้ตัวแทนว่า "เป็นการกระทำตามขั้นตอน" จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาจากคนที่ทำหน้าที่ "รองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษา"!

เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องรู้กฎหมาย เพียงคนที่มี "สามัญสำนึก" และ "ความยุติธรรม" ในใจตนดูก็รู้แล้วว่า เป็นวิธีการป่าเถื่อน มุ่งประสงค์ร้าย ละเมิดสิทธิความเป็นคนขนาดไหน!

ถ้าไม่สามารถทำตนให้ "ตาบอดสีเวลามองนักศุึกษา" ได้ กลับเห็นนักศึกษาที่เห็นต่างทางการเมืองเป็น "คนอื่น" ที่สมควรถูกกระทำอย่างนั้น คุณก็ควรพิจารณาตัวเองว่า เหมาะกับตำแหน่ง "รองอธิการฯฝ่ายการนักศึกษา" หรือไม่?

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์