วันพุธ, มกราคม 27, 2559

ทุนชะลอเข้าไทยเพราะรัฐประหาร-ระบบราชการ

 http://news.voicetv.co.th/thailand/317178.html


by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
Perspective ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559

ปี 2557 เป็นปีที่ไทยมีเงินทุนไหลเข้าโดยตรงลดลง 10% สวนกับอาเซียนที่ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 16% และเป็นแนวโน้มทีต่อเนื่องถึงปี 2558 สภาพที่ไทยเป็นประเทศซึ่งคนไม่อยากลงทุนนี้ตรงกับผลสำรวจของ World Economic Forum ที่พบว่าคอรัปชั่น, รัฐประหาร และระบบราชการ ทำให้นักลงทุนไม่อยากมาไทยมากที่สุด รัฐประหาร 2557 ส่งผลโดยตรงต่อความตกต่ำของการลงทุนในประเทศไทย การสืบทอดอำนาจทหารจึงเป็นปัจจัยลบต่อประเทศไทยต่อไปอีก เพราะไม่มีใครเชื่อถือรัฐประหารและการบริหารประเทศด้วยระบบราชการ


ooo


ภาพจาก เพจ ขอกูพูดบ้างเหอะ
แต่บางคนว่า.... อากาศเหมือนเกาหลีใต้การปกครองเหมือนเกาหลีเหนือ