วันศุกร์, มกราคม 22, 2559

วิจารณ์ รัฐธรรมนูญโจร คสช โดย เลขาฯ เสรีไทย Rev 2
https://www.youtube.com/watch?v=DlAag9FlsQo

วิจารณ์ รัฐธรรมนูญโจร คสช โดย เลขาฯ เสรีไทย Rev 2

Free Thai

Published on Jan 21, 2016

ทั้งนี้ องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธ­ิปไตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการต่­อสู้ของประชาชนทุกฝ่ายที่ยึดมั่นในอุดมการ­ณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และโค่นล้มระบอบเผด็จการ

องค์การเสรีไทยเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย