วันพฤหัสบดี, มกราคม 28, 2559

ประชาสัมพันธ์กันหน่อย รายการของนิตยสารสารคดี น่าสนใจ : ชาวเลคือใคร ชาวเลอยู่ที่ไหน และทำไม... จึงกลายเป็น “กลุ่มเปราะบางที่สังคมต้องช่วยกันปกป้อง”

ประชาสัมพันธ์กันหน่อย เป็น feature ใหม่ครั้งคราวสำหรับเพจนี้ เลือกมาเฉพาะที่เห็นว่าเหมาะ fits to print และเป็นสาธารณะ มีประโยชน์ต่อประชาชนคนหมู่มาก

ส่วนเรื่องลดความอ้วน จัดหางานออนไลน์ ชนิดที่มีหลายคนเคยส่งมาให้ ไม่เอา เราผอมแล้ว ฮ่า ฮ่า

ประเดิมด้วยรายการของนิตยสารสารคดี น่าสนใจ ใครอยู่กรุงเทพฯ ขวนขวายไปฟังกันได้

ชาวเลคือใคร ชาวเลอยู่ที่ไหน และทำไม...
จึงกลายเป็น “กลุ่มเปราะบางที่สังคมต้องช่วยกันปกป้อง”

นิตยสารสารคดี ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำความรู้จักและเข้าใจ 

โครงการพัฒนาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) และวิถีชีวิตกลุ่ม “ชาติพันธุ์ชาวเล”
ในงานสารคดีtalk#5 –โครงการพัฒนาอันดามัน กับชาติพันธุ์ชาวเล–

29 มกราคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เ ส ว น า โ ด ย 

ดร. นฤมล อรุโณทัย
นักวิชาการสถาบันวิจัยสังคม ผู้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตั้งแต่ปี 2536

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด
อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ร่ ว ม ด้ ว ย

กิตติธัช โพธิวิจิตร
ช่างภาพสารคดี เจ้าของผลงานภาพถ่าย เรื่อง ชาวเลอันดามัน ชาติพันธุ์ที่ถูกลืม นิตยสารสารคดี ฉบับ 371 มกราคม 2559

ดำ เ นิ น ร า ย ก า ร โ ด ย

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
ผู้เขียน ชาวเลอันดามัน ชาติพันธุ์ที่ถูกลืม

พร้อมชมภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "No Word for Worry " มอแกน...ชีวิตไม่มีคำว่ากังวล

เรื่องราวของ 'ฮุก' ชาวเลกับการล่องเรือไปยังถิ่นชาวมอแกนนอกชายฝั่ง ประเทศเมียนมาร์
เขาไม่เพียงแต่จะต้องกอบกู้วัฒนธรรมที่เหลืออยู่ หากยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ ความรัก และการสูญเสีย