วันพฤหัสบดี, มกราคม 28, 2559

ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก รายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : "สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20" (25 ม.ค. 59)
https://www.youtube.com/watch?v=exMtoMOwOl8&feature=youtu.be

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : "สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20" (25 ม.ค. 59)

ThaiPBS

Published on Jan 25, 2016

ดำเนินรายการโดย : วราวิทย์ ฉิมมณี
ผู้ร่วมรายการ : ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์
ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...
การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ของไทย
ประวัติศาสตร์ของการสถาปนาสมเด็จพระสังฆรา­ช