วันอังคาร, มกราคม 26, 2559

ลิงค์วีดีโอคลิป เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย เสื้อแดงอเมริกาเวสต์โค้สต์ ที่ถ่ายทอดสดทั่วโลก

เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/1 25-1-59 เปิดการเสวนา
https://www.youtube.com/watch?v=t3t7yHNMZsU&index=1&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv


เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/2 25-1-59 เปิดการเสวนา
https://www.youtube.com/watch?v=QDH69EODmvI&index=2&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv


เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/3 25-1-59 สส.ดร.สุนัยจุลพงศธร และคณะ
https://www.youtube.com/watch?v=qbu7PURGvi0&index=3&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv


เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/4 25-1-59 คุณจักรภพ เพ็ญแข
https://www.youtube.com/watch?v=Runt-Bwarxo&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv&index=4


เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/5 25-1-59 คุณจาตุรนต์ ฉายแสง
https://www.youtube.com/watch?v=lS58W3iD5vc&index=5&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv


เสวนากำหนดยุทธศาสตร์ ต้านเผด็จการณ์ไทย 1/6 25-1-59 สรุปการเสวนา
https://www.youtube.com/watch?v=gjPB7nQPz7M&index=6&list=PLw1FVrXvLspBQqcwDnC5_CbhzOLBxUckv


NPC EU SWEDEN : Live Streaming Video

Published on Jan 24, 2016

ประชุมกำหนดทิศทางต่อต้านเผด็จการไทย พร้อมกิจกรรมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมในปี 2559 มีคุณจักรภพ เพ๊ญแข โพลอิน(8.00 -9.00 เวลาไทย) ต่อด้วย คุณจาตุรนต์ ฉายแสง และ สส.สุนัย จุลพงศธร จัดโดย Red USA และ Red Newyork ณ สหรัฐอเมริกา