วันเสาร์, มกราคม 30, 2559

วาทะเด็ด... กูไม่ซื้อของโจร จึงจะไม่เสียเวลาหน้าโง่มานั่งคิด.. จะรับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนญโจร...อาเมน