วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2558

...อีกไม่นาน เสือตัวนี้จะกลับมา....
เมื่อไม่เห็นหัวของประชาชนและให้ความสำคัญของประชาชน...
ก็อย่ากดขี่กันจนเกินไป...
เพราะคนทุกคนมีขีดความอดทนจำกัด.....
……………………..

ไม่มีอำนาจใดในโลกหล้า ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญ
ไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูน ประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไป
เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

แนวร่วมขบวนการเสรีไทยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ