วันพุธ, พฤษภาคม 20, 2558

สุขเสรี 20 พ ค 58 ส.ส สุนัย ในนครชิคาโก กับ แกนนำจัดงาน"ต้านรัฐประหารเผด็จการคสช.ครบ1ปี"https://www.youtube.com/watch?v=bdrXAdeT0t0

Published on May 19, 2015
รายการสุขเสรีไทย:
สส.สุนัยประสานไทยผู้รักประชาธิปไตยในนครช­ิคาโกแกนนำจัดงาน"ต้านรัฐประหารเผด็จ­การคสช.ครบ1ปี"
*เชิญฟังจิตใจที่ห่วงใยบ้านเมือง,เรื่องปร­ะชามติรธน.เห็นอย่างไร?