วันจันทร์, พฤษภาคม 25, 2558

แถลงการณ์ร่วม องค์การเสรีไทยฯและชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ 23 พฤษภาคม 2558

แถลงการณ์ร่วม
องค์การเสรีไทยฯและชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์


23 พฤษภาคม 2558

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คือการจงใจสร้างวิกฤติไทยอย่างต่อเนื่อง นับจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ของกลุ่มเผด็จการขุนนางพลังอนุรักษ์นิยมไทยที่ไม่ยอมเข้าใจการพัฒนาของโลกยุคใหม่ ที่เคารพในเสรีภาพความเสมอภาคประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ

ด้วยเจตนาเพียงต้องการรักษาผลประโยชน์การเสวยสุขของคนส่วนน้อย โดยเบียดบังงบประมาณจากเงินภาษีอากรของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจนที่ประชาชนต้องตรากตรำมายาวนาน ด้วยการหลอกลวงว่าความทุกข์ยาก ยากจนของประชาชน เป็นผลกรรมมาจากชาติที่แล้ว

นับแต่โลกได้พัฒนาเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมการสื่อสาร ได้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าการรับรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวาง ถึงคุณภาพชีวิตที่สร้างขึ้นได้จากนโยบายการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการบริการให้แก่มหาชนผู้เสียภาษี ดังที่ปรากฎในข่าวสารของประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงได้ผลักดันให้เกิดนโยบายที่ก้าวหน้ากินได้ของพรรคการเมืองใหม่ในไทย ภายใต้การนำของพตท.ทักษิณ ชินวัตรที่ชื่อว่าพรรคไทยรักไทย ในปีพศ.2544

อันเป็นการเปิดบริบทใหม่ของระบอบการเมืองไทย ที่ต้องแข่งขันเชิงนโยบาย มากกว่าการหลอกลวงของนักการเมืองที่อยู่ในอุ้งเท้าของกลุ่มเผด็จการขุนนางพลังอนุรักษ์นิยมไทย และนับแต่นั้น การใส่ร้ายบิดเบือนความดีงามของระบอบประชาธิไตยใหม่ ที่เปิดโอกาสให้แก่มหาชน ในการเข้าถึงเม็ดเงินอันมาจากภาษีอากรของเขาก็เกิดขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

โดยรวมศูนย์โจมตีความดีงามของระบอบประชาธิปไตยว่า เป็น”ระบอบทักษิณ” และใส่ร้ายการเริ่มต้นของนโยบายรัฐสวัสดิการว่า "เป็นการนำภาษีไปหาคะแนนเสียง"

แต่คำโกหกพกลมเหล่านั้นก็ไม่อาจจะฝืนความเข้าใจของมหาชนได้ ดังนั้นคะแนนความนิยมในนโยบายที่รวมศูนย์อยู่ที่พตท.ทักษิณ จึงแน่นกล่องเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ไม่ว่ากลุ่มทหารและศาลแห่งระบอบขุนนางหัวเก่าจะข่มขู่ด้วยปืน และปิดกั้นด้วยคำพิพากษา ให้ใช้ชื่อพรรคการเมืองอื่นๆนอกจาก”ไทยรักไทย"

อย่างไรก็ตาม ก็ยังชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง นับแต่การรัฐประหาร 19กันยายน2549 เป็นต้นมาจนกระทั่งเหล่าขุนนางหัวเก่าหมดความหวังที่จะหลอกลวงประชาชน และหมดความอดทนกับการเจริญเติบโตทางความคิดที่ก้าวหน้าของมหาชน ด้วยการหักด้ามพร้าด้วยเข่า สร้างระบบคิดที่จะปิดประเทศโดยไม่สนใจความล้าหลังของประเทศ และชีวิตเลือดเนื้อ และเสรีภาพของประชาชน

ด้วยเหตุนี้การกระทำผิดกฎหมายอย่างอุกอาจของเหล่าลูกสมุนกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่า จึงเกิดขึ้นอย่างท้าทายคนไทยและชาวโลก ด้วยการยึดทำเนียบรัฐบาล, ปิดสนามบิน, ปิดกรุงเทพมหานคร และที่เลวร้ายที่สุด คือสังหารโหดประชาชนผู้เรียกร้องให้ยอมรับอำนาจจากเสียงประชาชนส่วนใหญ่ โดยกลไกก็เกิดขึ้นโดยระบอบยุติธรรมที่อยู่ในมือกลุ่มขุนนางหัวเก่า ที่เห็นแก่ตัวไม่ดำเนินคดีใดๆเลย แม้เวลาจะผ่านมายาวนาน

มวลประชาชนได้ตาสว่างรู้แจ้งเห็นจริง ถึงความเห็นแก่ตัวของกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่าเหล่านี้ จึงได้จัดขบวนเพื่อเตรียมต้านการรัฐประหาร ของกลุ่มเผด็จการขุนนางหัวเก่าดั้งเดิมแต่ใช้ชื่อใหม่ว่าคสช. ก็เกิดขึ้นในนามองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และเชื่อมต่อกับองค์กรประชาชนในประเทศต่างๆ ที่ก่อตัวทางความคิด และการจัดตั้งเป็นแนวต้านเผด็จการที่ใช้รูปแบบทหารไทยเป็นหุ่นเชิดทันที

ในโอกาสครบหนึ่งปีของการต้านการรรัฐประหารดังกล่าวข้างต้น ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ในประเทศ กลุ่มนักศึกษา และประชาชน ได้จัดชุมนุมประนามการรัฐประหาร ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดเช่นที่ขอนแก่น พวกเผด็จการ ก็ใช้กำลังทหาร และตำรวจลูกสมุน เข้าข่มขู่จับกุม และเกิดการต่อสู้ขัดขืนของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยตลอดคืนของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา,เราขอส่งกำลังใจและน้อมคารวะจิตใจที่กล้าหาญและเสียสละในโอกาสนี้

ในต่างประเทศ ได้จุดประกายร่วมคิดร่วมสร้างขึ้นที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ด้วยความร่วมมือทางองค์กรระหว่างองค์การเสรีไทยฯ กับชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ พร้อมกับการส่งตัวแทนและแรงใจจากผู้รักประธิปไตยจากสหภาพยุโรป และในหลายรัฐเข้าร่วม

คำแถลงการณ์ร่วมนี้ ขอประกาศยืนยันด้วยเจตนามุ่งมั่นว่าเ ราจะร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของผู้รักประชาธิปไตยทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นหนึ่งเดียว ในการต่อต้านเผด็จการของกลุ่มขุนนางพลังอนุรักษ์นิยมไทยที่ชอบปล้นชิงอำนาจประชาชน อย่างไม่ลืมหูลืมตาถึงโลกที่ก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนี้ต่อไป เพื่อสถาปณาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จงได้

เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบการกระจายภาษี และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน,ในวันนี้แม้กลุ่มเผด็จการคสช.จะประกาศหลอกลวง ด้วยด้วยสีสรรประชาธิไตยว่า จะทำ”ประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่อัปลักษณ์ที่สุด ที่เตรียมกดหัวประชาชน เราก็ยังไม่อาจวางใจได้ ด้วยเพราะกำพืดเผด็จการที่เผยธาตุแท้ให้ประชาชนเห็นมาตลอดทศวรรษของพวกเขาโดยเราจะจับตาติดตาม และเปิดโปงแผนการฉ้อฉลของกลุ่มหุ่นเชิดเผด็จการทหารคสช. เพื่อให้เกิดการจำยอมต่ออำนาจโดยตรงของมหาชนให้จงได้

ลงนาม..........................................................เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและปชต.
(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)

ลงนาม..........................................................(ในนาม) ชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์
( สมคิด วงศ์ดี)
...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

งาน 1 ปีต่อต้านรัฐประหารที่ชิคาโก้ สำเร็จอย่างงดงาม คนมางานตรึม เต็มร้าน