วันจันทร์, พฤษภาคม 25, 2558

สั้นๆ วันนี้กับความสุขเล็กน้อย ๔ ข้อ ๘ ภาพ
สั้นๆ วันนี้กับความสุขเล็กน้อย ๔ ข้อ ๘ ภาพ

๑. สุขที่เพื่อนผู้ยึดมั่นประชาธิปไตยได้รับการปล่อยตัว

๒. สุขที่นักศึกษาหลุดรอดจากอาการอกสั่นขวัญแขวน


๓. สุขที่นักศึกษาหน้าข้นร้องขอเลือกตั้งไม่อยู่ข้างเผด็จการ

๔. สุขที่ตาได้ชื่นชมหลานครั้งแรก