วันเสาร์, พฤศจิกายน 04, 2560

รู้ทันเมืองไทย: "รอยร้าว คสช. ?"
https://www.facebook.com/watbnl072/videos/1068929436583136/