วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 09, 2560

วาทะเด็ด... สภาพที่นักการเมืองต้องอ้อนวอนร้องขอให้เผด็จการทหารซึ่งไร้ความชอบธรรมใดๆช่วยปลดล็อคทางการเมืองนั้น เป็นสภาพสังคมที่น่าสมเพชมาก (ประชาธิปไตยไม่ได้มาด้วยการร้องขอ!)

สภาพที่นักการเมืองต้องอ้อนวอนร้องขอให้เผด็จการทหารซึ่งไร้ความชอบธรรมใดๆช่วยปลดล็อคทางการเมืองนั้น เป็นสภาพสังคมที่น่าสมเพชมาก

ประวิทย์ โรจนพฤกษ์
07/11/2560
https://www.facebook.com/pravit.rojanaphruk.5/posts/2079297608964746