วันศุกร์, กรกฎาคม 15, 2559

ของฝากยามรัตติกาล แองเตอร์นาซิอองนาล เวอร์ชั่นอาคูสติค ไ่ม่เลวทีเดียว - The British/Irish version of the Internationale sung by Alistair Hulett. Enjoy!
https://www.youtube.com/watch?v=5DTbashsKic&sns=fb

ของฝากยามรัตติกาล
แองเตอร์นาซิอองนาล
เวอร์ชั่นอาคูสติค
ไ่ม่เลวทีเดียว


Visa Khanthap

.....


English Internationale (with lyrics)

Uploaded on Sep 9, 2008

dphusion


The British/Irish version of the Internationale sung by Alistair Hulett. Enjoy!

**LYRICS**

Arise, ye workers from your slumber,
Arise, ye prisoners of want.
For reason in revolt now thunders,
and at last ends the age of cant!
Away with all your superstitions,
Servile masses, arise, arise!
We'll change henceforth the old tradition,
And spurn the dust to win the prize!
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.

No more deluded by reaction,
On tyrants only we'll make war!
The soldiers too will take strike action,
They'll break ranks and fight no more!
And if those cannibals keep trying,
To sacrifice us to their pride,
They soon shall hear the bullets flying,
We'll shoot the generals on our own side.
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.

No saviour from on high delivers,
No faith have we in prince or peer.
Our own right hand the chains must shiver,
Chains of hatred, greed and fear.
E'er the thieves will out with their booty,
And to all give a happier lot.
Each at his forge must do their duty,
And we'll strike the iron while it's hot.
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.
So comrades, come rally,
And the last fight let us face.
The Internationale,
Unites the human race.