วันเสาร์, กรกฎาคม 09, 2559

นักเรียน = มนุษย์‬
ที่มา FB

Kratib Warisa

#นักเรียนเท่ากับมนุษย์

“อาจารย์ฉีกผลงานที่นักเรียน” “อาจารย์ฝ่ายปกครองเขียนกางเกงนักเรียนเด็ก” “เด็กนักเรียนโดนตีจนนิ้วหัก”

การที่เราเป็นนักเรียน เราต้องเจ็บปวดขนาดนี้เลยหรือ??

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตการณ์แบบนี้ขึ้น
และไม่ใช่เหตุการณืที่ไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนของคุณ
ทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงเกิดขึ้น?
ทำไมการที่เด็กทำผิดกฎของโรงเรียน อาจารย์บางท่านถึงทำโทษที่มากกว่ากฎโรงเรียน?
ทำไมอาจารย์บางท่านถึงใช้อารมณ์ในการลงโทษนักเรียน?
แล้วทำไมอาจารย์ที่ลงโทษนักเรียนแบบนี้ถึงโดนน้อยกว่าที่เด็กได้รับ?
เราเห็นอะไรในโรงเรียน? ความไม่ยุติธรรม การใช้รุนแรงที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผล
ความไม่เท่ากัน
แล้วเรามองนักเรียนเป็นอะไรกันแน่? เป็นแค่ pupils ที่ต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลา
แต่ไม่เห็นว่าเป็นนักเรียน หรือมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีเหตุผล และ ความรู้สึก

คำถามข้างต้นเป็นแค่คำถามที่จะถามทุกๆคน เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาการศึกษาไทยที่เป็นอยู่นี้
เราไม่ต้องการเรียกร้องให้อาจารย์ที่ทำออกมาขอโทษ หรือ ได้รับโทษให้มากขึ้น เพราะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
แต่ต้องการให้ทุกคนได้ฉุกคิดว่า โรงเรียนมองเราเป็นมนุษย์คนนึงหรือเปล่า?
ถ้าคิดว่าไม่ เราอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของกันและกัน โดยการใช้เหตุผล ไม่คิดแทน ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่ทำสิ่งที่เหนือกฎหมาย เพราะเขาและคุณ นั้นมีความคิดและความรู้สึก และมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน