วันพุธ, มกราคม 13, 2559

Thai Voice Media : ชาวสวนยางนครศรีฯ ไม่เชื่อ"ประยุทธ์"แก้ราคายางได้ ซัด"ประชาธิปัตย์"ไม่จริงใจ
https://www.youtube.com/watch?v=VR4InsRR7cY&feature=youtu.be

ชาวสวนยางนครศรีฯ ไม่เชื่อ"ประยุทธ์"แก้ราคายางได้ ซัด"ประชาธิปัตย์"ไม่จริงใจ

jom voice

Published on Jan 12, 2016

นายชญานิน คงสง และ นายอุทร สุวรรณพ เกษตรกรชาวสวนยาง อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กล่าวว่า ไม่เชื่อว่า รัฐบาล คสช.จะซื้อยางพาราจากเกษตรกรทั้งหมดได้เหม­ือนที่รับปากไว้ เพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากประชาชน และจะกลับมาโทษประชาชนอีก ที่ผ่านมาก็ดูถูก ตำหนิประชาชนมาโดยตลอด และขอให้ยุดตำหนิชาวสวนยางว่าปลูกยางจนล้น­ตลาด ทั้งที่ประเทศอื่นที่ปลูกยางจำนวนมากไม่มี­ปัญหาเรื่องนี้ ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากยางพาราทั่วโลก ราคาก็ไม่ได้ตกลงแต่อย่างใด รัฐบาลมีหน้าที่หาตลาดไม่ใช่ เมื่อล้มเหลวในการแก้ปัญหาแล้วกลับมาซ้ำเต­ิมประชาชน