วันเสาร์, มกราคม 09, 2559

Red L.A. นัดพบ Red N.Y.


จัดโดย 
การประชุมครั้งสำคัญนี้แบ่งรายการประชุมออกเป็น 5 ช่วงคือ 

1.แกนนำของกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมประชุมกล่าวปราศรัยและแสดงทัศนะอย่างสั้นๆกระชับเข้าประเด็น

2.หลังจากการแสดงทัศนะแกนนำของกลุ่มต่างๆจะเข้าประชุมลับเพื่อวางแผนและวางยุทธวิธีในการดำเนินกิจกรรมตลอดปี 2016

3.ในระหว่างที่แกนนำกำลังประชุมลับจะเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ระหว่างกันซึ่ง Jom Voice โดยจอม เพชรประดับ จะเลือกสัมภาษณ์สดๆเป็นรายบุคคลผ่านทีวีออนไลน์

4.หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงที่ประชุมจะเลือกตัวแทนให้แถลงผลการประชุมที่ได้มีมติร่วมกันต่อสมาชิกและผู้รักประชาธิปไตยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

5.สันทนาการเสวนาสังสรรจนกว่างานจะเลิกลาไป

หมายเหตุ:การประชุมครั้งนี้จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการขององค์การเสรีไทยจะเข้าร่วมประชุมด้วย

เชิญทุกท่านค่ะ "แจ้งความประสงค์เข้ามาร่วมได้เลย"