วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2559

ช็อตเด็ด... Public's Watchdogs Become Dictator's Lapdogs ( คงไม่ต้องแปลนะ)http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1452933920