วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2559

สหรัฐฯ เริ่มไต่สวน "ตัดจีเอสพีไทย"
คณะผู้แทนไทยเข้าชี้แจงผู้แทนการค้าสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์ หลังสหภาพแรงงานอเมริกัน ซึ่งมีสมาชิก 12.5 ล้านคน ร้องให้อเมริกาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้แก่ไทย เหตุสิทธิคนงานตกต่ำหลังรัฐประหาร
.
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม ว่า เมื่อวันศุกร์ คณะผู้แทนไทย นำโดย "นายพิศาล มาณวพัฒน์" เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน เข้าตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะอนุกรรมการของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หรือยูเอสทีอาร์ ที่กำลังไต่สวนกรณีสหภาพแรงงานในสหรัฐฯร้องขอให้รัฐบาลอเมริกันระงับสิทธิพิเศษทางศุลกากร หรือจีเอสพี ที่ให้แก่สินค้านำเข้าจากประเทศไทย
.
เมื่อเดือนตุลาคม เอเอฟแอล-ซีไอโอ ซึ่งเป็นองค์กรร่มของสหภาพแรงงาน 56 แห่งในสหรัฐฯ มีสมาชิกรวม 12.5 ล้านคน เรียกร้องให้ยูเอสทีอาร์ตัดไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับจีเอสพี ซึ่งเปิดทางให้สินค้าไทยปลอดภาษีนำเข้าจำนวนหลายพันรายการ
.
ในหนังสือเรียกร้องยาว 21 หน้า องค์กรแรงงานดังกล่าวระบุว่า ประเทศไทยไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ สิทธิที่จะใช้เสรีภาพในการรวมตัว สิทธิที่จะจัดตั้งองค์กรและต่อรองแบบรวมหมู่ การระงับยับยั้งการบังคับใช้แรงงาน สิทธิที่จะมีสภาพการจ้างที่ยอมรับได้ในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน ความปลอดภัย และสุขภาวะในการทำงาน
.
เอเอฟแอล-ซีไอโอ ระบุว่า สถานการณ์แรงงานของไทยเลวร้ายลงภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ดังนั้น ทางกลุ่มจึงขอเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยกเลิก ระงับ หรือจำกัดการให้จีเอสพีแก่ประเทศไทย
.
ซีเลสเต เดรค ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนโยบายการค้าและโลกาภิวัตน์ของเอเอฟแอล-ซีไอโอ บอกกับบางกอกโพสต์ทางอีเมล์ว่า รัฐบาลไทยต้องเปิดเวทีหารือกับคนงานและสหภาพแรงงานโดยทันที เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสิทธิแรงงาน และนำกฎหมายนั้นมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ด้านนายพิศาลบอกกับบางกอกโพสต์ทางอีเมล์ว่า ตนเชื่อว่ายูเอสทีอาร์ไม่มีเจตจำนงที่จะถอนจีเอสพีไทย สหรัฐฯ ปรารถนาที่จะเห็นและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการยกระดับและคุ้มครองสิทธิแรงงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
.
เขาเปิดเผยว่า คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ได้ตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการหลายข้อ และจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปกับรายงานที่จัดทำขึ้นหลังการไต่สวนภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
.
เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า จีเอสพีเป็นสิ่งสำคัญต่อสินค้าส่งออกของไทย ปัจจุบัน มี 3,500 รายการ ที่สหรัฐฯ งดเว้นจัดเก็บภาษีศุลกากร ตามตัวเลขปี 2557 ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯเป็นมูลค่าประมาณ 985,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ สินค้ามูลค่า 127,150 ล้านบาทได้รับจีเอสพี
.
เมื่อช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าที่ได้รับจีเอสพีไปยังสหรัฐฯ มูลค่า 106,760 ล้านบาท รายการสินค้าประกอบด้วยอะไหล่เครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล ถุงมือยาง มอเตอร์ไซค์ เลนส์อ่านหนังสือ และอาหารแปรรูป

ที่มา เพจ 
Yuthana Lorsamran


...

ความเห็นจากเพจ...

ผมคิดว่าไม่รอดครับ...โดนแน่..

เริ่มจะจัดยาแรงขึ้นให้เรื่อยๆ

ดีใจกับเมิงตู่

ทันทีที่ ยิ่งลักษณ์ โดนพิพากษา ก็จะมีรายการไซต์เอฟเฟ็ค ผลข้างเคียง ติดตามมาอย่างแน่นอน ช่วยยิ่งลักษณ์ก็ได้คะแนนไปเต็มๆ เพราะหน่วยสืบข้อมูลข่าวสารของสหรัฐฯ ย่อมไม่มีพลาด

ถ้าทหารไม่ยอมคืนอำนาจ
ก็คงต้องอยู่แบบปิดประเทศ
เพราะทุกๆประเทศจะไม่คบค้า
กับรัฐบาลเผด็จการ
และจะค่อยๆบีบ
แต่ผู้ที่รับกรรมคือประชาชน