วันอาทิตย์, มกราคม 10, 2559

ช็อตเด็ด... กล้า..ยกเลิก"นิรโทษกรรมให้ตัวเอง" ให้ได้ก่อนนะ แล้วค่อยไปท้าคนอื่น...
อย่าหวัง..ยากส์