วันศุกร์, มกราคม 08, 2559

จับตาคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคต โดยเฉพาะเด็กและผู้สูง­อายุ จะมีแนวโน้มแย่ลง
https://www.youtube.com/watch?v=DzDz9gd25-E

จับตาคุณภาพชีวิตคนไทยในอนาคต | 04-01-59 | นิวส์โชว์ | ThairathTV

Published on Jan 4, 2016

นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประ­เทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ได้ศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยใ­นสองทศวรรษแห่งการพัฒนา และวิเคราะห์ว่าในช่วง 10 ปีนับจากนี้ คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉพาะวัยเด็กและผู้สูง­อายุ จะมีแนวโน้มแย่ลง ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ติดตามจากรายงาน