วันศุกร์, มกราคม 08, 2559

เวิลด์แบงก์ถูกทักษิณซื้อไปแล้ว?!? - เวิลด์แบงก์คาด ศก.ไทย ปี 59 โตถดถอย
เวิลด์แบงก์คาด ศก.ไทย ปี 59 โตถดถอย


ธนาคารโลกคาดจีดีพีไทยลดจาก 2.5 % ในปีที่ผ่านมาเหลือ 2.0 % ในปี 2559 ขณะลาวเติบโต 7.0 % กัมพูชา 6.9 % เวียดนาม 6.6 % และเมียนมาร์ทะยาน 7.3% พร้อมแนะประเทศไทยปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

ที่มา Voice TV
by Sathit M.
7 มกราคม 2559

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ อ้างรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของธนาคารโลก ระบุว่า ในปี 2559 อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะลดจาก 2.5 % เมื่อปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 2.0 % ในปีนี้

เวิลด์แบงก์อธิบายว่า ไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราลดลง เพราะหนี้ภาคครัวเรือนส่งผลชะลอการบริโภค ประเทศส่งออกได้น้อย และความไม่แน่นอนด้านนโยบายกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน

รายงานชื่อ Global Economic Prospects ยังทำนายด้วยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีของไทย จะขยายตัวในระดับไม่ถึง 3.0 % ไปจนถึงปี 2561
ตามตารางคาดการณ์อัตราเติบโตของจีดีพีในประเทศต่างๆของภูมิภาค พบว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวต่ำกว่าบรรดาเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกอย่างน้อย 3 ปี

เวิลด์แบงก์แนะนำว่า จีน เวียดนาม และประเทศไทย ควรปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านงบประมาณ.

Source : Bangkok Post

Photo: AFP (file)

ooo
พวกนี้ บังอาจมาก
ต้องอุ้มเข้าค่ายไปขู่ให้เข็ด

สร้างความแตกแยกใหญ่หลวง
ทำผิดกฎหมายหนาหนัก

ต้องทำแบบคนดีสิ

หนีทหารก็ไม่เป็นไร
ได้เป็นนายร้อยห้อยกระบี่หน้าตาเฉย

ใช้เอกสารเท็จอย่างใบผ่อนผันปลอม ใบ สด.9 ปลอม
ก็ไม่ใช่การทุจริต

สั่งทหารออกมาฆ่าประชาชนเกือบร้อยศพ
ก็ไม่ผิด

ทำรัฐประหารก็ไม่ผิด
ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน อนาคต บริสุทธิ์ผุดผ่อง

นี่บังอาจมาโชว์ปฏิทิน
ที่มีฤทธิ์ร้ายแรงยิ่งกว่าระเบิดไฮโดรเจนของเฮียคิม

ต้องเอาไปเข้าค่ายให้หมด

ที่มา FB ตระกองขวัญ