วันอังคาร, มกราคม 12, 2559

อยากแบ่งปันเรื่องราวที่งดงาม..เรื่องบางเรื่องแค่ดูไม่ต้องอธิบายก็เข้าใจ..ดูให้จบแล้วจะเห็นอะไร
https://www.youtube.com/watch?v=BN7px3XzRoU

فيلم فرده شمال ( The Other Pair ) .. اخراج ساره رزيق

Based On A Situation Of Ghandi's Life