วันพฤหัสบดี, มกราคม 14, 2559

สัมมนาวิชาการ ‘วิกฤตหนี้นอกระบบเกษตรกรกับทางออกที่ยั่งยืน’
https://www.youtube.com/watch?v=Jxb83_J7wSg

สัมมนาวิชาการ ‘วิกฤตหนี้นอกระบบเกษตรกรกับทางออกที่ยั่งยืน’ 1/3

prachatai

Published on Jan 13, 2016

สัมมนาวิชาการ ‘วิกฤตหนี้นอกระบบเกษตรกรกับทางออกที่ยั่ง­ยืน’
12 มกราคม 2559 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.......................
ผู้ร่วมเสวนา :
กิมอัง พงษ์นารายณ์
ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่­งประเทศไทย
พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ
เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน­ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
สฤณี อาชวานันทกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัทป่าสาละ
รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุภา ใยเมือง
ผ.อ.มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไท


สัมมนาวิชาการ ‘วิกฤตหนี้นอกระบบเกษตรกรกับทางออกที่ยั่งยืน’ 2/3


https://www.youtube.com/watch?v=Di8LKNv2atw


สัมมนาวิชาการ ‘วิกฤตหนี้นอกระบบเกษตรกรกับทางออกที่ยั่งยืน’ 3/3


https://www.youtube.com/watch?v=-hNoK4Yy3Xs&feature=youtu.be