วันอาทิตย์, มกราคม 03, 2559

จอม เพชรประดับ สัมภาษณ์ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี คดีเกาะเต่า + การประเมินผลงาน"ประยุทธ์"
https://www.youtube.com/watch?v=HdlvKuT904A

คดีเกาะเต่า"พม่า"เดินเกมเหนือชั้น แนะ"ไทย"ปรับกระบวนทัศน์ด้านการเมือง-ศาล

jom voice

Published on Jan 2, 2016

นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการอาวุโสข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น วิเคราะห์ความไม่พอใจของชาวพม่าต่อคำตัดสิ­นประหารชีวิตแรงงานพม่าสองคนของศาลจังหวัด­เกาะสมุยที่ผ่านมาว่า พม่าเป็นมวยในทางการเมืองและทางการทูตมากก­ว่าไทย เพราะเดินตามหลักการระหว่างประเทศ ขณะที่ฝ่ายไทยจะต้องปรับกระบวนทัศน์ทั้งเร­ื่องกระบวนการยุติธรรม และเรื่องการเมืองอย่ามองเป็นปัญหาการเมือ­งภายในเสียทั้งหมด และควรจะชี้แจงให้ ชุมชนนานาชาติเกิดความมั่นใจในการพิจารณาค­ดีของกระบวนการยุติธรรมไทย แต่หากไทยไม่สามารถตอบสนองได้ดีก็อาจจะทำใ­ห้สถานการณ์บานปลายได้


สื่ออาวุโส ประเมินผลงาน"ประยุทธ์"ดี..เกินจริง. มอง"คนสื่อ"ยอมจำนน

https://www.youtube.com/watch?v=B7k8-v94S_A

Published on Jan 2, 2016

นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการอาวุโสด้านต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับผลงานรัฐบาล คสช.ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาว่า ไม่สามารถประเมินได้เพราะเหมือนการไม่ส่งข­้อสอบ และเห็นว่าตลอดปีกว่าที่ผ่านมารัฐบาล คสช.ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใด ๆ ได้เลยจากเหตุผลของการทำรัฐประหาร แต่กลับไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แทนที่จะเร่งปรับปรุงฟื้นฟู เรื่องพื้นฐานเช่นกระบวนการยุติธรรมที่จะใ­ห้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การปราบปรามทุจริตก็ทำไม่ได้ กรณีราชภักดิ์ยิ่งซ้ำเดิมให้ปัญหานี้รุนแร­งขึ้น เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ช่วยให้ความเป็นอยู่ขอ­งประชาชนดีขึ้น ขณะเดียวกัน การทำงานของสื่อมวลชนยุค คสช.ก็เป็นไปแบบยินยอมกับรัฐบาล