วันศุกร์, มกราคม 08, 2559

ขอเสนอ 18+ ภาพงามอย่างตื่นตลึง ของ 9 บาร์ ในกรุงเทวะดา ที่ CNN ชม
จงไปสัมผัสด้วยตนเองเถิด...SmallsA R. Sutton & Co Engineers Siam

Maggie Choo's

The Bar at The House on SathornNamsaah Bottling Trust


Tep Bar

Sing Sing Theater


Teens of ThailandRed Sky

Source: CNN
http://edition.cnn.com/2016/01/06/foodanddrink/bangkoks-beautiful-bars/index.html