วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2559

เชิดชูพระคุณครู 16 มค. วันครูแห่งชาติ


เชิดชูพระคุณครู Teachers (Full Version) : หนังครู 7-Eleven Thailand

https://www.youtube.com/watch?v=kktv5MWRmpY

7ElevenThailand

Published on Jan 12, 2016

เซเว่นอีเลฟเว่นร่วมเชิดชูพระคุณครู กับภาพยนตร์ส่งเสริมสังคม “เชิดชูพระคุณครู”
กับเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริง ของคุณครูใหญ่ โรงเรียนวรรณวิทย์
ครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จ­ริง ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการอบรมและสั่งสอ­นนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม

วันครูเป็นวันสำคัญ สำหรับเด็ก
เพราะครูมีหน้าที่...ทำเด็กให้เป็นคนดี
อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้แก่เด็ก

หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์
คุณครูใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนวรรณวิทย์...

Credit Eason Yamalee

...


...