วันจันทร์, พฤศจิกายน 06, 2560

บทความน่าอ่านจากอดีต... ลูกเสือชาวบ้าน : บางสิ่งบางอย่างจาก 6 ตุลา 2519ลิงค์ของบทความ....

Academia.edu

...

อีกเล่ม...

In the 1970s, the Thai state organized the Village Scout movement to counter communist insurgency. The movement was soon used to thwart growing demands for democratic reform, recruiting five million members to become the largest mass organization in Thai history, and, mobilized by the military-controlled media, helped topple a civilian government and restore military rule. This book bridges both the macro and micro levels of analysis to place the dynamics of a national political movement within a richly detailed account of its working at the village level.