วันจันทร์, พฤศจิกายน 06, 2560

"จิตอาสา"...ทำความดีด้วยหัวใจ..."ร.10" ทรง ให้ทำต่อไป


ได้เวลา "จิตอาสา"...เราจะทำความดีด้วยหัวใจ..."ร.10" ทรง ให้ทำต่อไป

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวคำปฏิญาณ ของ"จิตอาสา" ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม 5,000 คน ทั้งจากทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ,ทบ.,ทร. จาก ทรภ.1 ฐท.กท.และกปช.จต. , ทอ., สำนักพระราชวัง, กทม.,กรมการปกครอง
,กรมที่ดิน, หน่วยแพทย์ และพยาบาล
และ ประชาชนจิตอาสา

โดยไปช่วยกัน ลอกคลอง พัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร และ พัฒนาพื้นที่คลองมหานาค

ที่มา FB


Wassana Nanuam added 4 new photos.

...