วันศุกร์, พฤศจิกายน 03, 2560

คนรวย 1% เมืองไทย

คนไทยที่รวยที่สุดแค่ 1% แต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินถึง 58% ของประเทศ เพิ่มขึ้นถึง 20% จากช่วง 5 ปีก่อน ซึ่งเลวร้ายเป็นอันดับ 3 /38 จากทั่วโลก (รัสเซีย กับ อินเดีย)

ลูกสมมุติ‏ @whatsapp4456


Source: Nikkei Asian Review

Thailand reaches a turning point as the Bhumibol era ends