วันอังคาร, พฤศจิกายน 14, 2560

ท่านทราบหรือไม่ บ้านเมืองก็ไม่ได้มีศึกสงคราม ถ้าลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 0.14 % ก็จะได้เงินภาษีของประชาชน 700 ล้านบาทกลับคืนมาให้ "โรงพยาบาทศูนย์ชุมชน " ของกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ !

ท่านทราบหรือไม่ บ้านเมืองก็ไม่ได้มีศึกสงคราม ถ้าลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 0.14 % ก็จะได้เงินภาษีของประชาชน 700 ล้านบาทกลับคืนมาให้ "โรงพยาบาทศูนย์ชุมชน " ของกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ !

นี่ผมไม่ได้เกรียนแต่ประการใด
มันเป็นความจริงเชิงโครงสร้างของสังคมไทยปัจจุบัน
และไม่เกี่ยวใดๆกับการทำความดีของ "ตูน"


สุชาติ สวัสดิ์ศรี

ooo


ooo
อย่ามัวแต่หลงกระแส ตูนฟีเวอร์
กฎหมายบัตรทองฉบับแก้ไข มีทีท่าจะเข้า ครม.เร็วๆ นี้ บอร์ด สปสช.ภาคประชาชนทำหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ยับยั้งเพราะจะมีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะการแยกงบเงินเดือนจากงบบัตรทอง ซึ่งเท่ากับล้มระบบ “ถ้วนหน้า” ที่พยายามกระจายบุคลากรสู่ชนบท
@กำแหง....& #KamhaengTeam

https://www.voicetv.co.th/watch/HJY8HMwJz