วันจันทร์, มกราคม 04, 2559

คลิป เปิดตัวหนังสือ “Studies in Thai and Southeast Asian Histories” by Charnvit Kasetsiri ม.เชียงใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=vdPPFjTcox4

เปิดตัวหนังสือ “Studies in Thai and Southeast Asian Histories” by Charnvit Kasetsiri #1

CAS Channel

Published on Dec 2, 2015

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์ จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือเรื่อง “Studies in Thai and Southeast Asian Histories” by Charnvit Kasetsiri

พร้อมแลกเปลี่ยนกับ

ยศ สันตสมบัติ
สายชล สัตยานุรักษ์
ฟิลิป เฮิร์ช

ดำเนินรายการโดย ชยันต์ วรรธนะภูติ

วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.30 – 15.30 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่