วันจันทร์, มกราคม 04, 2559

วัฒนา เมืองสุข : "สังคมวิปริต เห็นผิดเป็นชอบ"

ที่มา FB
Watana Muangsook


"สังคมวิปริต เห็นผิดเป็นชอบ"

ผมอ่านข่าวการให้สัมภาษณ์ของโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ออกมาแถลงว่าพรรคเพื่อไทยมีอคติไม่คิดปรองดองแล้ว ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ดังนี้

1. ที่มาของเรื่องนี้สืบเนื่องจากที่ผมวิจารณ์คำให้สัมภาษณ์ของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. ที่ว่าการนิรโทษกรรมเป็นสูตรที่ต้องมีในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ผมเห็นว่าวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเมือง การปกครอง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม การยุติความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนคือการสร้างกติกาทางการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม สูตรที่ต้องมีไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือหลักการปกครองประเทศบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมไม่ใช่การนิรโทษกรรมอย่างที่นายมีชัยนำมาอ้าง

2. เหตุผลที่ผมคัดค้านการนิรโทษกรรมให้กับ คสช เพราะในการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการนิรโทษกรรมไว้ครั้งหนึ่งแล้วตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ดังนั้น การนิรโทษกรรมที่นายมีชัยจะเขียนไว้อีกในรัฐธรรมนูญคือการนิรโทษกรรมให้กับบรรดาการกระทำทั้งหลายของ คสช และรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศภายหลังจากการยึดอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงคดีทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดิ์ก็จะถูกนายมีชัยและคณะนิรโทษกรรมให้หมด ซึ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะนอกจากจะเป็นการหนีการตรวจสอบแล้ว ยังสวนทางกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่อ้างความเป็นคนดีมีจริยธรรมเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่กลับจะมาหนีการตรวจสอบเสียเองย่อมเป็นการไม่ชอบ

3. ผมเห็นว่าการที่โฆษก กรธ. อ้างว่าพรรคเพื่อไทยมีอคติไม่คิดปรองดองนั้น เป็นการใส่ร้ายและบิดเบือนอย่างน่าละอายเนื่องจากการนิรโทษกรรมให้กับ คสช กับการปรองดองนั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง ท่านกำลังสร้างความชอบธรรมให้กับ กรธ. ในการนิรโทษกรรมให้กับ คสช โดยอ้างการปรองดองมาบังหน้า ผมจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าหากการปรองดองหรือการทำบุญให้ประเทศคือการที่ต้องนิรโทษกรรมให้กับ คสช ตามข้ออ้างของ กรธ. ผมขอไม่ปรองดองและไม่ทำบุญครับ

4. สิ่งที่โฆษก กรธ. แถลงจึงตรงกับคำทำนายของพระพุทธองค์ในเรื่องสังคมวิปริต เห็นผิดเป็นชอบว่า เมื่อมนุษย์ไร้ศีลธรรมโลกจะวิปริตแปรปรวน จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ นาๆ นักปราชญ์ผู้มีคุณธรรมจะอยู่ยาก จะถูกกีดกันกลั่นแกล้งจากคนพาลที่มีอำนาจ มีอิทธิพล เมื่อคนพาลมีอำนาจจะข่มเหงประชาชนคนดีมีคุณธรรมให้ตกต่ำ คนส่วนมากมักเชื่อฟังคำโกหกมดเท็จของคนพาล หลงไหลคำยกยอปอปั้น คำประจบสอพลอ คำโกหกปลิ้นปล้อน อสัจธรรมของอลัชชีจะถูกยกย่องนับถือ ผมเห็นว่า กรธ. น่าจะเอาเวลาที่เหลืออยู่มาสร้างกติกาการเมืองที่มีความเป็นสากลและอยู่บนหลักนิติธรรมคงจะดีกว่าเสียเวลากับการหาเหตุผลที่วิปริตซึ่งรวมถึงการนิรโทษกรรมให้กับ คสช นั่นต่างหากคือการทำบุญให้กับประเทศ

วัฒนา เมืองสุข
28 ธันวาคม 2558