วันจันทร์, มกราคม 18, 2559

วาทะเด็ดวันนี้... อย่าเอาเยี่ยวมาล้างขี้ เพราะมันจะเพิ่มความโสโครก ! หากเขียนรัฐธรรมนูญ ให้หมู่คณะใด คณะหนึ่ง แล้วใครจะอยากให้ผ่าน !
70 ปี กับ "ประชาธิปไตยปลอมๆ แบบไทย"

...มีคนกล่าวว่า อย่าเอาเยี่ยว มาล้างขี้
เพราะมันจะเพิ่มความโสโครก !
หากเขียนรัฐธรรมนูญ
ให้หมู่คณะใด คณะหนึ่ง ปล้นอำนาจประชาชน
ตัดสินแทนประชาชน
แต่องค์กรนั้น แฝงเร้น มีที่มาที่ไป
ขาดความน่าเชื่อถือ
ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน
และประชาชนก็มองเห็นภาพชัดเจน

แล้วใครจะอยากให้ผ่าน !

ทำไมไม่ให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินทางออก
เมื่อเกิดวิกฤต หรือมีความขัดแย้ง
สิ่งที่ถูก และเป็นหลักสากลคือ

คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสิน !

อย่ามาตัดสินแทนประชาชน !

หรือคิดจะลากยาวอำนาจตัวเอง !

...


รัฐธรรมนูญเริ่มโดนชำแหละ
ให้เห็นภาพเลวร้าย !!
“นพดล”ไว้อาลัยร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับ“ไทยแลนด์โอนลี่”
นายนพดล ปัทมะ กล่าวว่า
จากการที่ตนติดตามข่าวการประชุม
ของ กรธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
ต้องขอไว้อาลัยกับตรรกะ
และหลักการประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ

อาทิ กรณีของนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)
ซึ่งประชาชนไม่ได้เลือก
การให้องค์กรอิสระบางองค์กร
มีอำนาจเหนือรัฐสภา
และการให้กาบัตรเดียว
แต่ยังคงมีส.ส. 2 ประเภทเช่นเดิม
ซึ่งหลายฝ่ายเตือนว่า

ไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชน
ที่อาจต้องการเลือกตัวบุคคลและพรรคต่างกัน แม้แต่เรื่องที่ชัดเจนขนาดนี้ ประชาชนคุ้นเคยการเลือกตั้งขนาดนี้
และไม่มีประเทศใดในโลกทำเช่นนี้

กรธ.ยังกล้าสวนเหตุผล หลักการ

และเสียงเรียกร้องจากเกือบจะทุกพรรคการเมือง โดยยืนยันว่าความคิดของตนว่า

ใช้บัตรเดียวดีที่สุด

จึงขอถามว่าพวกเขาทำงานใหญ่ขนาดนี้ ตรรกะและหลักการมันไม่สำคัญเลยหรือ

นอกจากนี้ ประเด็นที่กำหนดว่า
การแก้รัฐธรรมนูญนั้น ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกพรรคการเมือง
ที่มีส.ส.ในสภาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 10
จากพรรคต่างๆ อาทิ

ถ้าพรรค ก.มี ส.ส. 10 คน
จะต้องได้คะแนนจากส.ส.พรรค ก. 1 เสียง จึงจะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้
เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้
เพราะถ้ามีพรรคการเมืองหนึ่ง
ไม่เห็นด้วยเพียง 1 คน การขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ก็ต้องตกไป

ซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขในการแก้รัฐธรรมนูญ
ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก

รวมถึงขัดแย้งกับหลักการ
และจารีตประเพณีในระบอบประชาธิปไตย

ทำให้เสียงข้างน้อยขี่คอเสียงข้างมาก

และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จะไม่สามารถกระทำได้เลย
ในเวลาที่เกือบทุกพรรคการเมือง
เสนอขอให้ใช้ 2 บัตรเลือกตั้ง
โดยมีบัตรให้เลือกพรรคการเมือง กรธ.กลับไม่ฟังพรรคการเมือง แต่เวลาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
กลับบังคับให้ฟังเสียงทุกพรรค

“กรธ.ควรสำนึกว่าการร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้
เกิดภายหลังการรัฐประหาร
และปกติการเขียนกติกามาบังคับ
กับคน 65 ล้านคนนั้น ควรเป็นตัวแทนประชาชน รัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรแก้ได้ตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญ
ที่ต้องได้คะแนนจากทุกพรรคนั้น
ขัดหลักการการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเป็นเสมือนระเบิดเวลาในรัฐธรรมนูญ
ที่ไม่มีประเทศพัฒนาใดในโลกทำกัน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้
จึงเป็นฉบับ"ไทยแลนด์ โอนลี่"
- นายนพดล

ที่มา FB บรรจบ ขุมทอง