วันอาทิตย์, มกราคม 17, 2559

ป้าหนิง คุยกับ คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ประเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ


ป้าหนิง คุยกับ คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ประเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ.ชุดที่1
https://www.youtube.com/watch?v=vxqZ8-iBplY&feature=youtu.be&a

dk ning สถานีชุมชนคนปากสว่าง

Published on Jan 16, 2016

คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ประเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ.คนไทยติดน­ิสัยขี้ขลาดเห็นแก่ตัว แอบอ้างมาตลอดว่าตัวเองคือเมืองพุธมีจิตเม­ตตากรุณา แต่ในความเป็นจริงมันไมไช่
คนไทยถูกปกครองโดยระบบทาสมาตลอดโดยคนไทยเข­้าใจว่าเราถูกเลิกทาสมาตั้งแต่สมัย ร5 ซึ่ง จริง จริง แล้วมันไมไช่เลย.ระบบเกณทหารมันคือระบอบบั­งคับคนเข้าไปเป็นทาสดีดี นี่เอง มีหลายความคิดเห็นในคลิปนี้ที่คนไทยควรฟัง­ห้ามพลาดนะคะ...ป้าหนิง คุยกับ คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ประเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ.ชุดที่2https://youtu.be/-T56-6PrqNw?t=52

....

ป้าหนิง คุยกับ คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ประเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ.ชุดที่2

https://www.youtube.com/watch?v=-T56-6PrqNw&feature=youtu.be&t=52

dk ning สถานีชุมชนคนปากสว่าง

Published on Jan 16, 2016

สวัสดีคะ วันนีได้มีโอกาศพูดคุนกับ คุณทนาย ประเวศ ประภานุกูล ปะเด็นหมายจับนักศึกษานั่งรถไฟ.คนไทยติดนิ­สัยขี้ขลาดเห็นแก่ตัว แอบอ้างมาตลอดว่าตัวเองคือเมืองพุธมีจิตเม­ตตากรุณา แต่ในความเป็นจริงมันไมไช่
คนไทยถูกปกครองโดยระบบทาสมาตลอดโดยคนไทยเข­้าใจว่าเราถูกเลิกทาสมาตั้งแต่สมัย ร5 ซึ่ง จริง จริง แล้วมันไมไช่เลย.ระบบเกณทหารมันคือระบอบบั­งคับคนเข้าไปเป็นทาสดีดี นี่เอง มีหลายความคิดเห็นในคลิปนี้ที่คนไทยควรฟัง­ห้ามพลาดนะคะ (ระบบเสียงมันซ้อนกันขอโทษคะขัดข้องนิดนึง เหมือนหนิงจะพูดคนเดียวคือระบบเสียงอีกฝั่­งจะมีปัญหา แต่ฟังได้คะ)