วันศุกร์, มิถุนายน 08, 2561

ความแตกต่างทางความคิดระหว่าง นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ กับ ไทย

ความแตกต่างระหว่างความคิด นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ทำกาแฟหกลงพื้นภายในตึกรัฐสภา และนำไม้ถูพื้นของแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยตัวเองSathian Dabod

ooo


Netherlands Prime Minister Mark Rutte mops up spilt coffeehttps://www.youtube.com/watch?v=ndxgoCnWTDc