วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 14, 2561

ไทยไม่มีศึกสงครามมานานแล้ว ทั้งไม่มีแนวโน้มที่จะมีศึกสงครามใด แต่ทำไมในยุค คสช.กองทัพไทยจึงซื้ออาวุธ-ยุทธภัณฑ์จากอังกฤษเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า ? BBC เปิดโปง...


...

BBC เปิดโปง...
Tonight Thailand - อังกฤษขายอาวุธให้ไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า ในยุค คสช.

https://www.youtube.com/watch?v=dMzXrj657G8