วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 14, 2561

ขอคัดค้าน #ยุทธศาสตร์เฮงซวย 20 ปี คนรุ่นใหม่ต้องมีสิทธิกำหนดอนาคตของตัวเอง - รธน.60 ถูกฉีกโดยปชช.เมื่อใด ยุทธศาสตร์ 20 ปีก็เป็นเศษกระดาษเมื่อนั้น!...

รธน.60 ถูกฉีกโดยพวกเขาเองหรือโดยปชช.เมื่อใด ยุทธศาสตร์ 20 ปีก็เป็นเศษกระดาษเมื่อนั้น!

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์