วันอังคาร, พฤศจิกายน 07, 2560

วิดีโอฉบับสมบูรณ์ งานเสวนา ปรัชญาการเมืองตายแล้ว?
https://www.youtube.com/watch?v=YaSpqVJwqO8

ปรัชญาการเมืองตายแล้ว? : ความรู้ฉบับพกพา : Full


Political Science TU
Published on Nov 5, 2017

เปิดตัวหนังสือ "ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา" (Political Philosophy: A very short introduction) 

ร่วมสนทนาโดย 

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แปล 
ชวนสนทนาโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จัดโดย ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openworlds 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ร 102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)