วันอาทิตย์, ธันวาคม 11, 2559

คลิปรายการคิด...เพื่อไทย กับ อ.ตุ้ม สุดสงวน 9-12-2016
https://www.youtube.com/watch?v=VJY_kuExEgE

อ.ตุ้ม สุดสงวน คิด เพื่อไทย 9-12-2016 B1

SHTV

Published on Dec 9, 2016

TV24 สถานีประชาชน @TV24Official