วันเสาร์, ธันวาคม 24, 2559

เอาอีก เอาอีก ช๊อบ ชอบ... แนวหน้าวันนี้มาผิด"แนว"
แนวหน้าวันนี้มาผิด"แนว"
สามปีที่แล้ว ร่วมเป่านกหวีดเชิญทหารมาปฎิวัติโค่นประชาธิปไตย
แต่วันนี้ กลับด่าทหารซึ่งเป็นพ่อของสื่อกะลา
บอก "สื่อมวลชนไม่ใช่ทาสรัฐบาล"
ด่ารัฐบาลทหาร"ชั่วช้า" "เลวทราม"ด้วย

สัดดด
เปลี่ยนสีง่ายเกินไปนะ พวกสื่อกิ้งกือ
ขอเชิญบก. ไปรับยาช่อง 5

5555

oooบทบรรณาธิการ

สื่อมวลชน : ต้องรับใช้มวลชน ไม่ใช่ทาสรัฐบาล


ที่มา
http://www.naewna.com/politic/columnist/27697

หน้าที่สำคัญของนักสื่อสารมวลชนที่มีจรรยาบรรณ คือการรับใช้ และบริการสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม หรือในรัฐได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็คือประโยชน์ของสาธารณะ

แต่ทว่า แนวคิดข้างต้นนี้กลับเป็นที่รังเกียจเดียจฉันท์อย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยม เพราะพวกอำนาจนิยมต้องการให้สื่อมวลชนทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของตนเอง แต่ที่น่ารังเกียจมากที่สุดคือ รัฐบาลเผด็จการต้องการให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปราศจากความจริง เพื่อให้รัฐบาลสามารถยึดกุมอำนาจรัฐไว้ให้ยาวนานที่สุด

รัฐบาลเผด็จการรู้ดีว่าการปล่อยให้สาธารณชนได้รับทราบความจริง และทราบความชั่วช้า เลวทรามของรัฐบาลโดยผ่านระบบสื่อสารมวลชนมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของตนเอง และทำให้ตนอยู่ในอำนาจรัฐได้สั้นลง ดังนั้นรัฐบาลเผด็จการจึงอ้างตลอดเวลาว่า “เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสงบสุข และเพื่อศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง” ทั้งๆ ที่ประชาชนจับได้เสมอๆ ว่าข้ออ้างดังกล่าวนั้นเป็นการอ้างเพื่อให้รัฐบาลเผด็จการอยู่ในอำนาจได้ยาวนาน เพราะการมีอำนาจรัฐ ทำให้รัฐบาลเผด็จการได้ผลประโยชน์ส่วนตนอย่างมากมายมหาศาล โดยปราศจากการตรวจสอบของสาธารณชน

มีการตั้งคำถามว่า อะไรคือความมั่นคงของรัฐ อะไรคือความสงบสุขของประเทศ อะไรคือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง

คำถามเช่นนี้ ถือเป็นคำถามปกติที่สาธารณชนสามารถตั้งคำถามได้ แต่ทว่าคำถามปกติธรรมดาเช่นนี้กลับทำให้รัฐบาลบ้าอำนาจเกิดอาการสติแตก แสดงความกราดเกรี้ยว โกรธเคือง เคียดแค้น แล้วตั้งคำถามเชิงข่มขู่ว่า เรื่องง่ายๆ แบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือ

สาธารณชน และวิญญูชนตอบตามตรงว่า คำว่าความสงบสุขของประเทศชาติเป็นนามธรรม และไม่มีวันที่คนในประเทศเดียวกันจะตอบได้ตรงกัน แม้จะเข้าใจความหมายโดยเบื้องต้นเป็นอย่างดีก็ตาม

ถามว่า การรวมตัวเคลื่อนไหวของประชาชนโดยสงบสันติ ปราศจากอาวุธทุกชนิด และปราศจากการจ้างวานใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลตอบคำถาม และชี้แจงเรื่องความไม่สุจริตในการบริหารประเทศ เรื่องแบบนี้ถือเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ หรือเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบสุขกับประเทศ คำถามนี้จะได้รับคำตอบต่างกัน ในกรณีที่ผู้ตอบเป็นพวกเผด็จการ กับผู้ตอบที่เป็นผู้มีความต้องการเห็นบ้านเมืองปราศจากคนโกงบ้านกินเมือง

รัฐบาลเผด็จการมีสันดานอย่างหนึ่งคือ ชอบตีขลุม เหมารวมว่า การที่ประชาชนต้องเชื่อฟังคำสั่งโง่ๆ และไร้เหตุผลตนเอง คือความสงบสุขของประเทศชาติ

รัฐบาลเผด็จการไม่ชอบให้ประชาชนตั้งคำถาม แล้วพาลพาโลจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชน โดยอ้างว่าสื่อมวลชนเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคง และความสงบสุขของบ้านเมือง

ขอย้ำว่า สื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณโดยสมบูรณ์ ไม่มีวันทรยศประชาชน และไม่มีวันทำลายความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน แต่มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือการเปิดโปงความเลวร้ายของรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยม ที่ชอบสร้างภาพว่าตนเองเป็นผู้ผูกขาดความรักชาติ และความดีงามสูงสุดของสังคม