วันศุกร์, ธันวาคม 30, 2559

Clip รายการตอบโจทย์ ตอน "ถวายคืนพระราชอำนาจ" ผ่าทางตัน "สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐"...?https://www.youtube.com/watch?v=KdyuOiwwBWw

ตอบโจทย์ : "ถวายคืนพระราชอำนาจ" ผ่าทางตัน "สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20"...? (2) (29 ธ.ค. 59)

ThaiPBS

Published on Dec 29, 2016

ดำเนินรายการโดย : คุณวราวิทย์ ฉิมมณี

ผู้ร่วมรายการ : พระธรรมกิตติเมธี ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ตอบโจทย์ ร่วมพูดคุยประเด็น...แนวคิดการแก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2505 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2535

ติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 22.40 - 23.00 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live


ooo

อะไรเอ่ย ???ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ooo

แถลงการณ์จากเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

จากการที่อาตมา องค์กรพุทธ พระสงฆ์ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงออก คัดค้าน ไม่เห็นด้วยโดยความบริสุทธิ์ใจจากการที่สมาชิก สนช.ได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในมาตราที่ 7 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้อาตมา องค์กรพุทธและพระสงฆ์ทั้งปวงขอยืนยันว่า เราไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสมาชิก สนช. ที่ได้ดำเนินในครั้งนี้ แต่พวกเราขอยืนยันว่าพวกเราเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะต้องเป็นพระราชอำนาจ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับเดิมก่อนมีการแก้ใขในครั้งนี้ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็คงเป็นพระราชอำนาจ เช่นกัน

ดังนั้นอาตมา องค์กรพุทธ และพระสงฆ์ทั้งปวงเพียงแต่ไม่เห็นด้วยในหลักการเรื่องการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่ไม่คงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่านั้นเอง ส่วนพระราชอำนาจนั้นต้องคงไว้เช่นเดิม ไม่มีใครจะก้าวล่วงได้

วันนี้ อาตมา องค์กรพุทธและพระสงฆ์ทั้งปวงจะไม่ไปยื่นหนังสือคัดค้านที่นายกรัฐมนตรีหรือประธาน สนช. แน่นอน เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆ และก็จะไม่จัดแถลงข่าวในเรื่องนี้ด้วย เพราะกฎหมายได้ผ่าน 3 วาระไปแล้ว

ได้แต่แสดงความไม่เห็นด้วย เสียใจ และฝากไปถึงคณะสงฆ์เครือข่ายประเทศด้วยว่าขอให้ยุติการออกมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์หลังปีใหม่แล้วนั้นและฝากเป็นข้อคิดสำหรับคณะสงฆ์ด้วยว่า วันข้างหน้าเราจะอยู่กันอย่างไร

วันนี้ อาตมาพูด แถลงได้แต่เพียงเท่านี้

ท้ายนี้อาตมาขอย้ำว่า การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจะต้องเป็นพระราชอำนาจเท่านั้น

พระเมธีธรรมาจารย์
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
29 ธันวาคม 2559

ที่มา FB

พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร