วันศุกร์, ธันวาคม 23, 2559

"พระมหาไพรวัลย์"เสนอแยก"ศิลธรรมอันดี"ออกจากกฎหมาย อ้างสร้างปัญหา-สับสน
https://www.youtube.com/watch?v=ZMg1xCY5lNQ

"พระมหาไพรวัลย์"เสนอแยก"ศิลธรรมอันดี"ออกจากกฎหมาย อ้างสร้างปัญหา-สับสน

jom voice

Published on Dec 22, 2016

พระมหาไพรวัลย์ วรวรณโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการให้คำจำกัดความคำว่า"ศิลธรรมอันดี"ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่หมายถึง ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้ง คำ ๆ นี้ ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหลายฉบับ โดยเฉพาะล่าสุด ใน ร่าง พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า ระดับของคำว่า ศิลธรรมอันดี มีหลายระดับ ซึ่งไม่ควรใช้คำ ๆ นี้ในทางการเมืองเพื่อปกครองประชาชน เพราะประชาชนนับถือหลากหลายศาสนา ความเข้าใจเรือ่งศิลธรรมอันดีจึงแตกต่างกัน และรัฐไม่ได้มีหน้าที่มากำกับหรือสอนศิลธรรมกับประชาชน มีหน้าที่ที่จะสร้างหลักประกันให้ประชาชนมีความมั่นคงไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเท่านั้น ปล่อยให้เรื่อง ศิลธรรม เป็นหน้าที่ของพระหรือของศาสนาในการขัดเกลาจิตใจประชาชนจะดีกว่า และเรื่องนี้ก็เป็นเรือ่งปัจเจกด้วย