วันอาทิตย์, ธันวาคม 25, 2559

นร.ฝรั่งเศส ต้องเรียนปรัชญา นร.อนุบาลไทยแลนด์เดีย ต้องเรียนการทหาร คุณคิดยังไง?
http://www.bbc.com/news/magazine-22729780?SThisFB

France:

Is truth preferable to peace?
Does power exist without violence?
Can one be right in spite of the facts?

What is model citizen?

What are the universal arguments about the individual and society, God and reason, good and bad?

How wonderful you can think!

...

ไทยแลนด์เดีย:

Thai junta begins military program for kindergarten children to instil patriotism


http://www.abc.net.au/news/2016-12-23/thai-junta-introduces-idealogical-boot-camp-for-kindergarten/8145362?pfmredir=sm