วันศุกร์, ธันวาคม 23, 2559

เส้นทาง"ประชาธิปไตย"ในสังคมไทย..อีกยาวไกล
https://www.youtube.com/watch?v=BYoWM3wkX58

เส้นทาง"ประชาธิปไตย"ในสังคมไทย..อีกยาวไกล

jom voice

Published on Dec 23, 2016

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยให้สัมภาษณ์ (ตอนสุดท้าย)Thaivoicemedia เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยว่า คาดการณ์ได้ยาก และหากมองถึงระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย กำลังถูกวางระบบในการเมืองไทยด้วยแล้วจะเป็นเรื่องยากและยาวนานที่จะเห็นการเมืองไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง แต่มีความหวังกับกลุ่มประชาชน นักวิชาการ และนักศึกษาที่เคลื่อนไหวต่อสู้กันอย่างจริงจังในขณะนี้ เพราะลำพังจะให้นักการเมืองเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับประชาชนไม่สามารถทำได้ในสังคมไทยขณะนี้
.....

เรื่องเกี่ยวข้อง...

โทษ"ประหารชีวิต"ปราบนักการเมืองโกงไม่ได้ ถ้าระบบยุติธรรมไทย"สองมาตรฐาน"https://www.youtube.com/watch?v=WMLy7mvL5y4

jom voice

Published on Dec 22, 2016

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยให้สัมภาษณ์ (ตอนที่3) Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ผ่านการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาในประเด็นเกี่ยวกับ ภารกิจบทบาทหน้าที่ของพรรค ข้อห้ามไม่ให้นายทุนครอบงำพรรค รวมทั้งบทลงโทษกรรมการบริหารพรรค ทั้งการยุบพรรคและโทษประหารชีวิตว่า เป็นการลงโทษที่เกิดกว่าเหตุ และเป็นการซ้ำซ้อนกับบทลงโทษเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนการกำหนดภารกิจหน้าที่ของพรรคการเมือง 4 ประการก็ตีความได้กว้าง เปิดช่องให้เกิดการเลือกปฎิบัติ หรือสองมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายเหมือนที่เป็นอยู่ โดยรวมแล้ว ร่าง กม.พรรคการเมือง เป็นการสวนทางกับปฎิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยooo

เรื่องเกี่ยวข้อง...

ร่างกม.พรรคการเมือง"ทำลาย"ระบบพรรค"กำจัด"นักการเมือง
ท่าที"เพื่อไทย"ต่อร่างกม.พรรคการเมือง"บอยคอต"หรือร่วมรับรอง?